Back

Home

 
 

HALDIPUR, SHRI MUKHYAPRANTARGATA SHRI LAXMI VENKATESH DEV TEMPLE

 
 
 
Established in : 1601 A.D. by Shri Venkatesh Ramachandra Bhat.

Presiding Deity : Shri Laxmi Venkatesh Dev. Other Deity : Shri Mukhyaprana.

Important Festivals : Magha Shuddha Navami (Madhva Navami in the month of February) and  'Foundation Day' Jyeshtha Vaidya Panchami (June).

Other Festivals : Hanuman Jayanthi on Chaitra Shuddha Poornima (April) 'HANUMANTA VRATA' Shatakalasha Abhishek Vaishakha Shuddha Dashami (May).

Journey Details : On the main road of NH/17, the nearest railway station of Konkan rail is Kumta or Honavar. Haldipur is situated in between Kumta & Honavar.

Nearby Interesting Places : Shri Gopinath Venkatraman temple & Shri Krishnashram Math of Vysya Samaj (2 kms.). Basavraj Fort 2 kms. away surrounded by the sea.

President : Shri Laxman Subray Shanbhag. Tel. : (08387) 54487.
Managing Trustee : Shri Devidas Narsimha Bhat. Tel. : (08387) 54275.
Shri Mukhyaprantargata Shri Laxmi Venkatesh Dev
NH/17 at P. O. Haldipur,  U. Kannada Pin - 581327, Karnataka State. Tel. : (08387) 54275.