Back

Home

 
 

HALDIPUR, SHRI GOPINATH VENKATARAMAN DEV

 
 
 
Established : About 200 years ago by samaj people of Haldipur and surrounding villages.

Punar Pratishtha : 1955 by Shrimat Dwarakanath Tirth Swamiji of Shri Gokarn Math.

Presiding Deity : Shri Gopinath, Rukmini Satyabhama, Shri Venkataraman, Sridevi & Bhudevi.  Other Deities : Ganapati & Maruti.

Important Festivals : Foundation Day: Jyeshtha Vadya Dashami (July), (September), Vanabhojana Kartika Shukla Chaturdashi (November) and Ekaha Bhajana Shravan Saturday. 

Scholarly Archaks : Shri Achyut Vithal Bhat. Post : Haldipur.

Welfare Activities : Scholarships are given to deserving students of Haldipur, Holegad, Dhareshwar & Karki villages.

President : Shri H. M. Shanbhag. Tel. : (08387) 54361. 
Secretary : Shri H. N. Pai. Tel. : (08387) 54376. 

Shri Gopinath Venkataraman, G. V. Temple, 
Post Haldipur, Tel. : Honauar (U. Kannada), Karnataka - 581327. Tel. : (08387) 54361.